menu dblex
5vörda
6skatta
7beundra
värdera
9uppskatta
10respektera