menu dblex
2
4föra
göra
våga
5fästa
kugga
lappa
lägga
lämna
ordna
satsa
6aptera
dibbla
planta
ställa
7anordna
avsätta
montera
placera
utsätta
8anbringa
bestämma
nedsätta
plantera
9arrangera
handsätta
investera
10fastställa
underkänns
åstadkomma
14iordningställa