menu dblex
3dal
hål
4böja
däld
fira
fåra
grav
grop
hala
luta
lägd
5borra
doppa
dumpa
dämpa
fälla
hölja
pruta
ramma
ravin
ränna
sakta
skona
6baissa
bäcken
grubba
hålväg
minska
pressa
skorna
stäcka
svacka
sänkas
trycka
7avkorta
avräkna
avsänka
avtappa
dalgång
8amortera
dalkjusa
dalsänka
fördjupa
försänka
nedsätta
reducera
sänkning
9blodsänka
dalbotten
frånräkna
förminska
inskränka
nedbringa
nedflytta
rabattera
strömfåra
torpedera
10depression
insänkning
överskölja
11flodbassäng
fördjupning
17sänkningsreaktion
18sedimenteringstakt