menu dblex
2ge
3fly
4inge
visa
5kasta
lämna
posta
rikta
6frakta
skeppa
skicka
slunga
sprida
sändas
7avfärda
avsända
radiera
skjutsa
utsända
8befordra
dirigera
framföra
förpassa
försända
leverera
överföra
9expediera
översända
10depeschera
införpassa
12transmittera
transportera