menu dblex
2ny
3rar
4egen
6abnorm
absurd
bisarr
kuriös
7grotesk
konstig
mystisk
märklig
ovanlig
säregen
8speciell
underbar
underlig
undersam
9fenomenal
främmande
mirakulös
monstruös
originell
10egendomlig
enastående
fantastisk
märkvärdig
11besynnerlig
förunderlig