menu dblex
4föra
nasa
5kursa
6avlåta
klubba
kränga
mångla
släppa
7avsätta
avyttra
erbjuda
omsätta
utbjuda
8förmedla
försälja
föryttra
minutera
saluföra
schackra
torgföra
överlåta
9expediera
exportera
negociera
realisera
salubjuda
saluhålla
utprångla
10auktionera
bortslumpa
utförsälja
utminutera
12marknadsföra
14bortauktionera
tillhandahålla