menu dblex
5propp
skydd
spärr
14säkerhetsspärr
18säkerhetsanordning
19försiktighetsåtgärd