menu dblex
3bra
fin
god
van
4fast
klar
käck
lugn
tuff
viss
5frank
given
modig
mogen
orädd
redig
reell
rejäl
solid
stark
trygg
6bergis
fredad
frälst
kunnig
mallig
ordnad
räddad
stabil
stadig
strong
säkrad
trogen
7absolut
avgjord
bestämd
betrodd
bevisad
dristig
erfaren
fullgod
gedigen
grundad
hållbar
kraftig
oberörd
ofarlig
ofelbar
positiv
resolut
riskfri
skyddad
stadgad
trofast
tryggad
upplagd
verklig
8beprövad
fridlyst
frimodig
förmäten
handfast
hållfast
metodisk
okugglig
orubblig
ostridig
osviklig
otvungen
pålitlig
trosviss
9autentisk
bergsäker
beslutsam
betryggad
bevandrad
bombsäker
dyrkfritt
etablerad
förvissad
obekymrad
ordhållig
rutinerad
sadelfast
spiksäker
trovärdig
tvärsäker
vattentät
övertygad
10garanterad
grundmurad
hemmastadd
kategorisk
självsäker
överlägsen
11betryggande
obestridlig
odisputabel
oförskräckt
oomtvistlig
ovillkorlig
säkerställd
tillitsfull
vederhäftig
välbehållen
12auktoritativ
försigkommen
otvivelaktig
ovedersäglig
13tillförlitlig
15förtröstansfull
oomkullrunkelig