menu dblex
4bäva
5darra
hisna
krypa
rista
skaka
6hissna
huttra
skakas
skälva
8förfasas
förfäras
11förskräckas