menu dblex
5fårad
6rynkad
veckad
veckig
8skrumpen
9hopsnörpt
skrynklad
skrynklig