menu dblex
4fåll
fåra
veck
5fryna
krusa
linje
snörp
vecka
6rynkas
snörpa
8goffrera
plissera
skrynkla
9hopsnörpa
11fördjupning
sammandraga
14sammansnörning