menu dblex
7förrymd
rymling
8desertör
flykting
10överlöpare