menu dblex
2ta
3fly
4hysa
kila
mäta
taga
5gömma
hålla
lämna
smita
uppta
6avvika
sjappa
sticka
undfly
överge
7inrymma
omfatta
omsluta
8avdunsta
innebära
undkomma
9desertera
echappera
försvinna
inbegripa
innefatta
innehålla
innesluta
undslippa
10härbärgera