menu dblex
5mögla
rosta
6multna
murkna
7härskna
skämmas
8förfalla
9förmultna
förruttna
10förskämmas
putrescera
11sönderdelas
12dekompostera