menu dblex
3van
4inne
övad
5habil
säker
6driven
duglig
insatt
kunnig
skolad
tränad
7dugande
erfaren
kapabel
8förfaren
skicklig
yrkesvan
9yrkeslärd
10durkdriven
fullpiskad
talangfull
11fullfjädrad
välutbildad
13professionell
yrkesskicklig