menu dblex
3fet
god
hel
4dryg
full
jämn
mjuk
ring
rond
rymd
valv
varv
5krans
krets
kupig
tjock
trind
6bullig
buttig
cirkel
fyllig
jämnad
mullig
omgång
rultig
rundad
rundel
räjong
7knubbig
rundlig
sfärisk
8avrundad
behaglig
cirkulär
klotrund
rundlagd
9himlavalv
korpulent
kretslopp
kulformad
kulformig
välformad
10bollformad
cirkelrund
cylindrisk
globformad
klotformad
klotformig
ringformig
ungefärlig
valsformad
valsformig
11kretsformig
12cirkelformad
cirkelformig
14cylinderformig