menu dblex
5rispa
7skingra
spränga
sprätta
uppriva
8frammana
splittra
9annullera
11omintetgöra
12oskadliggöra
13kontramandera