menu dblex
5spänd
vågad
6prekär
utsatt
vågsam
7kritisk
8riskabel
9betänklig
10äventyrlig