menu dblex
5födas
komma
uppgå
6kvälla
uppstå
7springa
8uppkomma
upprinna
uppstiga
10framkvälla
11framspringa