menu dblex
2
4löpa
orma
rasa
sava
sila
5brusa
bölja
drypa
drösa
falla
flyta
flöda
forsa
förgå
glida
kräla
lacka
läcka
porla
pärla
sorla
tåras
välla
6droppa
ringla
rissla
sippra
skvala
skölja
strila
svalla
svämma
tillra
7kvillra
skvalpa
slingra
sprudla
strömma
svettas
vattnas
8förflyta
förrinna
9försvinna