menu dblex
3bra
nog
väl
4fint
just
rätt
5drygt
fullt
prick
6ganska
mycket
precis
rentav
riktig
7duktigt
väldigt
8alldeles
faktiskt
tämligen
9riktigare
verkligen
10innerligen
ordentligt