menu dblex
7hårdhet
9stränghet
10oböjlighet
13obönhörlighet
omedgörlighet
14principfasthet