menu dblex
6rebell
7frondör
jakobin
radikal
8rabulist
revoltör
9bolsjevik
kommunist
rebellisk
subversiv
upprorisk
10omstörtare
upprorsman
uppviglare
11omstörtande
rabulistisk
12bildstormare
13statsfientlig
statsvälvning
upprorsmakare
14himlastormande
revolutionsman
samhällsvådlig
15omstörtningsman
ytterlighetsman
18samhällsomstörtare
samhällsupplösande
19samhällsomstörtande