menu dblex
5avtåg
flykt
sorti
7fristad
återtåg
8defensiv
9gömställe
tillflykt
12replirörelse
reträttplats
tillbakagång
undanmanöver
13helomvändning
tillflyktsort
14tillbakamarsch