menu dblex
3råd
5medel
6pengar
resurs
7rikedom
8material
mojänger
9kapacitet
potential
rikedomar
10tillgångar
11förmögenhet
möjligheter
12penningmedel