menu dblex
3tal
4prat
6debatt
samtal
8argument
samspråk
9tankegång
10diskussion
11bevisföring
resonerande
slutledning
tankeutbyte
12förnuftsslut
konversation
överläggning
13argumentation
argumentering
förhandlingar
meningsutbyte
slutledningar