menu dblex
5avsky
äckel
8motvilja
11repugnation
12bortstötning
15tillbakavisande