menu dblex
5kräva
tinga
6begära
fordra
7beordra
8abonnera
beställa
infordra
utskriva
9förskriva
tillkalla
10efterfråga
11efterskicka
införskriva
12hemförskaffa