menu dblex
4vila
11förbättring
12konvalescens
återhämtning
14tillfrisknande