menu dblex
4rosa
råda
6stödja
7föreslå
förorda
plädera
8försvara
inskriva
ordinera
tillråda
9anbefalla
10tillstyrka
11auktorisera