menu dblex
5träna
6rentvå
7omskola
8frikänna
reparera
upprätta
urskulda
ärerädda
10reaktivera
11arbetsträna
revanschera
rättfärdiga
återanpassa
återinsätta
12återupprätta