menu dblex
5ordna
6stadga
7reglera
8övervaka
10föreskriva
uniformera