menu dblex
4fält
röst
5index
lista
längd
rulla
skala
tablå
6omfång
tabell
7diarium
katalog
liggare
tonläge
8arkivakt
databank
höjdläge
innehåll
kartotek
matrikel
röstläge
översikt
9dataminne
repertoar
tonomfång
10konkordans
röstomfång
11förteckning
inventarium
registratur
15sammanställning
20innehållsförteckning