menu dblex
5styre
välde
7ledning
ordning
överhet
8regering
styrelse
9regemente
statsform
10bestyrelse
herravälde
livsföring
11förvaltning
hälsoregler
levnadssätt
12konstitution
styrelsesätt
14levnadsordning