menu dblex
2
4leda
leva
råda
5bråka
härja
styra
6husera
härska
väsnas
7befalla
domdera
8bestämma
dirigera
dominera
9förhärska
10kommendera