menu dblex
5nyhet
8framsteg
nydaning
omdaning
reformer
10förändring
ombildning
11förbättring
13modernisering
14omorganisation
15ansiktslyftning
19samhällsförbättring