menu dblex
5dämpa
indra
sänka
6knappa
minska
pressa
återta
7avkorta
beskära
omräkna
8begränsa
decimera
förenkla
förkorta
förringa
försvaga
försämra
nedskära
nedsätta
9förminska
förvandla
inskränka
nedbringa
nedskriva
rabattera
reduceras
återkalla
10kringskära
subtrahera
11koncentrera