menu dblex
4klok
6logisk
skolad
8effektiv
medveten
metodisk
planerad
praktisk
välskött
9ekonomisk
förenklad
förnuftig
planenlig
produktiv
välordnad
10förståndig
planmässig
välbetänkt
11intelligent
målmedveten
systematisk
välplanerad
12vetenskaplig
13förnuftsenlig
ändamålsenlig
14förnuftsmässig
förståndsenlig
15förnuftsbestämd
förståndsmässig
16arbetsbesparande