menu dblex
5gilla
8bekräfta
godkänna
parafera
9attestera
stadfästa
10fastställa
11underskriva