menu dblex
4rasa
riva
5grusa
skada
slopa
6krossa
skövla
störta
7förinta
raseras
ruinera
upphäva
utplåna
8demolera
förhärja
förstöra
nedbryta
spoliera
utradera
ödelägga
9nedtrampa
ramponera
13tillintetgöra