menu dblex
4ange
5uppge
6anmäla
omtala
varsko
återge
7berätta
föredra
meddela
skildra
8redogöra
redovisa
referera
9inberätta
signalera
10underrätta
11återberätta