menu dblex
4rans
6förbud
9reglering
10fördelning
11restriktion
13restriktioner