menu dblex
3not
5glosa
6apropå
glossa
9kommentar
10invändning
randglossa
11stickreplik
13avsidesreplik
14randanteckning
18marginalanteckning