menu dblex
3rot
röd
5reell
ultra
7liberal
utrerad
verklig
vänster
8grundlig
rabulist
ytterlig
9avancerad
extremist
frisinnad
10ingripande
progressiv
vänsterman
11fullständig
långtgående
omstörtande
12reformivrare
reformvänlig
revolutionär
13genomgripande
vänstersinnad
vänstervriden
14ytterliggående
15framstegsvänlig
ytterlighetsman
16revolutionerande