menu dblex
4etsa
5fuska
radda
rista
sudda
6bortta
skrapa
7gravera
utplåna
8avlägsna
10manipulera