menu dblex
3bov
räv
4best
buse
karl
lurk
5bödel
filur
skalk
skurk
skälm
sälle
6busfrö
djävul
fuling
fähund
hejare
krabat
lymmel
usling
7baddare
drummel
fanskap
flåbuse
kanalje
lurifax
profoss
satunge
skojare
slyngel
tattare
8kältring
rackaren
skinnare
9galgfågel
ligapojke
rustibuss
spelevink
tjuvpojke
12skarprättare