menu dblex
3rör
säv
4strå
vass
6stjälk
7vassrör
8bladvass