menu dblex
6konfys
osäker
rådlös
7bestört
försagd
perplex
tramsig
tveksam
8bekymrad
bekyttad
betuttad
förlägen
hjälplös
9förvirrad
tvehågsen
villrådig
10bortkommen
förbryllad
handfallen
obeslutsam
11konfunderad
vankelmodig
12konsternerad