menu dblex
2ha
3äga
5styra
8behärska
dirigera
9disponera