menu dblex
2
4mana
pågå
5gälla
styra
6husera
härska
regera
7befalla
florera
förmana
förorda
uppmana
vägleda
8bestämma
dominera
tillråda
9disponera
förhärska
instruera
10förefinnas
tillstyrka
12rekommendera